Tag Archives: Thông báo

Cookie và Quyền riêng tư

Theo luật của EU, tôi phải nhắc trước cho bạn điều quái gở này. Nếu bạn không muốn cookie, hãy sử dụng adblocker hay một userscript trên greasyfork.net, hãy cài Greasemonkey, Tampermonkey hay NinjaKit hay bất kì trình đọc userscript … Tiếp tục đọc

Bình chọn

Đăng tải tại Thông báo | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?