Tag Archives: announcement

Quick blog: Adblock

TL;DR: Just use adblock and more blocker if you can. I gain no money on these sites so use it. Also, it can protect your privacy and prevent invasive and malvertisements. Advertisements

Bình chọn

Đăng tải tại annoucement, Daily life, English | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cookie và Quyền riêng tư

Theo luật của EU, tôi phải nhắc trước cho bạn điều quái gở này. Nếu bạn không muốn cookie, hãy sử dụng adblocker hay một userscript trên greasyfork.net, hãy cài Greasemonkey, Tampermonkey hay NinjaKit hay bất kì trình đọc userscript … Tiếp tục đọc

Bình chọn

Đăng tải tại Thông báo | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cookies & Privacy

According to the EU law, I have to remind you about this shit. If you don’t want cookie, feel free to block it with an adblocker or a script on greasyfork.net, be sure to install Greasemonkey, Tampermonkey or NinjaKit or … Tiếp tục đọc

Bình chọn

Đăng tải tại annoucement, English, Thông báo | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

MyMapler Times: 2013 July

Có lẽ đây là lần đầu mình làm bài về update nội dung của blog này. Thực ra thì nó cũng chẳng có gì đặc biệt lắm ngoài giới thiệu các bài viết của các page mình đã viết trên … Tiếp tục đọc

Bình chọn

Đăng tải tại Anime 『アニメ』, Manga 『漫画』, Visual Novel 『ビジュアルノベル』, Light Novel 『ライトノベル』, MapleStory, My2ndAngelic fansub, Thông báo | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?