Category Archives: Thông báo

Donate button – Nút Donate

As you can see on the right side, I have added the Donate button. This is completely optional, however, please consider donating if you would like to help me. Thank you for visiting this blog. I do not want to run ads on this … Tiếp tục đọc

Bình chọn

Đăng tải tại annoucement, English, Thông báo | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cookie và Quyền riêng tư

Theo luật của EU, tôi phải nhắc trước cho bạn điều quái gở này. Nếu bạn không muốn cookie, hãy sử dụng adblocker hay một userscript trên greasyfork.net, hãy cài Greasemonkey, Tampermonkey hay NinjaKit hay bất kì trình đọc userscript … Tiếp tục đọc

Bình chọn

Đăng tải tại Thông báo | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cookies & Privacy

According to the EU law, I have to remind you about this shit. If you don’t want cookie, feel free to block it with an adblocker or a script on greasyfork.net, be sure to install Greasemonkey, Tampermonkey or NinjaKit or … Tiếp tục đọc

Bình chọn

Đăng tải tại annoucement, English, Thông báo | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Vấn đề khi bạn truy cập vào blog của My2ndAngelic

Hiện tại mình phát hiện có một số bạn gặp khó khăn khi truy cập blog của mình tại địa chỉ https://my2ndangelic.wordpress.com. Mình đang phân vân giữa việc có nên giữ lại blog wordpress.com này hay là chuyển nhà qua … Tiếp tục đọc

Bình chọn

Đăng tải tại Thông báo | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2013-09-07: Tiếp tục chém gió về Date A Live (LN)

Bình chọn

Đăng tải tại Anime 『アニメ』, Manga 『漫画』, Visual Novel 『ビジュアルノベル』, Light Novel 『ライトノベル』, Danh sách AMVL, Date A Live 『デート。ア。ライブ』, Thông báo | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2013-09-06: Date A Live (LN) translation project – Another annoucement

Kì này, sau khai giảng 1 ngày, mình đã update xong Chapter 4 của Date A Live LN trên Baka-Tsuki, bao luôn cả hình ảnh và format. Vậy là chỉ còn 1 chapter nữa + Afterword là chúng ta sẽ … Tiếp tục đọc

Bình chọn

Đăng tải tại Anime 『アニメ』, Manga 『漫画』, Visual Novel 『ビジュアルノベル』, Light Novel 『ライトノベル』, Danh sách AMVL, Date A Live 『デート。ア。ライブ』, Thông báo | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Date A Live:Light novel (on Baka-Tsuki)

Etou, để xem nào.

Bình chọn

Đăng tải tại Anime 『アニメ』, Manga 『漫画』, Visual Novel 『ビジュアルノベル』, Light Novel 『ライトノベル』, Danh sách AMVL, Date A Live 『デート。ア。ライブ』, Thông báo | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

MyMapler Times: 2013 August

Vậy là hôm nay đã là ngày cuối cùng của tháng 8 rồi. Và bài blog này sẽ kết thúc 1 tháng có rất ít bài blog trong năm.

Bình chọn

Đăng tải tại MyMapler TImes, Thông báo | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

[Beta] Cổng dịch chuyển mới của My2ndAngelic

Test hàng đêm khuya http://my2ndangelic.wix.com/portal

Bình chọn

Đăng tải tại Thông báo | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

MyMapler Times: 2013 July

Có lẽ đây là lần đầu mình làm bài về update nội dung của blog này. Thực ra thì nó cũng chẳng có gì đặc biệt lắm ngoài giới thiệu các bài viết của các page mình đã viết trên … Tiếp tục đọc

Bình chọn

Đăng tải tại Anime 『アニメ』, Manga 『漫画』, Visual Novel 『ビジュアルノベル』, Light Novel 『ライトノベル』, MapleStory, My2ndAngelic fansub, Thông báo | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?