Category Archives: Chưa phân loại

A post for Iris (software) part 2

So after a few day, I contacted the developer (call “Dev”, in this post) again about the software and guess what, Dev replied to me, by personal email. I am not criticizing Dev at this point by not using the company’s email, but … Tiếp tục đọc

Bình chọn

Đăng tải tại Chưa phân loại, Daily life, English, Iris (software) | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

A post for Iris (software)

I am not a full-time developer, just a wandering student, who is seeking the true knowledge of the world. But I sometimes use some software and rarely (almost none) do the software review. I am not doing a software review, … Tiếp tục đọc

Bình chọn

Đăng tải tại Chưa phân loại, Daily life, English, Iris (software) | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Chị em nhà Takahashi (teaser)

Onee-chan? Chị nói gì vậy? Luna giật mình khi nghe tin chị mình vừa nhận được một bức thư tỏ tình từ một cậu bạn trai trong lớp…

Bình chọn

Đăng tải tại Chị em nhà Takahashi, Chưa phân loại, Truyện tự viết | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

[Facebook] Đổi tên page theo ý của bạn

Bạn muốn đổi tên page theo ý muốn của bạn, như tag name và có những kí tự như (,.!@#$%^&*(){}[]\/><)? Hãy làm theo hướng dẫn này. Update: Facebook đã đổi cơ chế đổi tên sang duyệt trước khi đổi. Điều … Tiếp tục đọc

Bình chọn

Đăng tải tại Chưa phân loại | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Say NO with Wo-chan (with SVG image)

Hi! Everyone. My2ndAngelic đã trở lại, và đây là quà cho mọi người đây. Hình ảnh này được vector từ một fanart trên pixiv. Ảnh được vector cho phép bạn phóng to, thu nhỏ tuỳ ý. Có thể phóng to … Tiếp tục đọc

Bình chọn

Đăng tải tại Chưa phân loại | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bitcoin address

Here is my Bitcoin address 1FwcLYRf9z76MUH35VcHtukaRfguQU3zX9 (copy the address, or click the link for QR code) Thank you for your donation, in advance.

Bình chọn

Đăng tải tại Chưa phân loại

An October test post

Hello World. This is a test post. Nice to meet you. 😆

Bình chọn

Đăng tải tại Chưa phân loại | Bạn nghĩ gì về bài viết này?