Category Archives: When Supernatural Battles Became Commonplace 『異能バトルは日常系のなかで』

[Review] When Supernatural Battles Became Commonplace

Khi những yếu tố về sức mạnh thần kì đã chiếm ưu thế trong hầu hết các Anime hiện nay, đặc biệt là Harem, những Anime mang tính chất Slice-of-life (SOL) có thêm một chút thần kì lại càng hiếm … Tiếp tục đọc

Bình chọn

Đăng tải tại Anime 『アニメ』, Manga 『漫画』, Visual Novel 『ビジュアルノベル』, Light Novel 『ライトノベル』, Danh sách AMVL, When Supernatural Battles Became Commonplace 『異能バトルは日常系のなかで』, Đánh giá | Bạn nghĩ gì về bài viết này?