Author Archives: My2ndAngelic

About My2ndAngelic

Another Mapler... Another Otaku & Another... Oh wait, I seriously hate Another. I'm just an otaku & a mapler. Nice to meet ya.

Quick blog: Adblock

TL;DR: Just use adblock and more blocker if you can. I gain no money on these sites so use it. Also, it can protect your privacy and prevent invasive and malvertisements. Advertisements

Bình chọn

Đăng tải tại annoucement, Daily life, English | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

A post for Iris (software) part 2

So after a few day, I contacted the developer (call “Dev”, in this post) again about the software and guess what, Dev replied to me, by personal email. I am not criticizing Dev at this point by not using the company’s email, but … Tiếp tục đọc

Bình chọn

Đăng tải tại Chưa phân loại, Daily life, English, Iris (software) | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

A post for Iris (software)

I am not a full-time developer, just a wandering student, who is seeking the true knowledge of the world. But I sometimes use some software and rarely (almost none) do the software review. I am not doing a software review, … Tiếp tục đọc

Bình chọn

Đăng tải tại Chưa phân loại, Daily life, English, Iris (software) | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Chị em nhà Takahashi (teaser)

Onee-chan? Chị nói gì vậy? Luna giật mình khi nghe tin chị mình vừa nhận được một bức thư tỏ tình từ một cậu bạn trai trong lớp…

Bình chọn

Đăng tải tại Chị em nhà Takahashi, Chưa phân loại, Truyện tự viết | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Sword Art Online x MapleStory (chapter 1): A new World

Haruko và Heiwa đã cuối cùng vào được SAO. Một thế giới khá mới đối với hai con người này. Dù đã mấy năm chơi MMORPG nhưng hai bạn trẻ này vẫn khá bỡ ngỡ khi dịch chuyển vào thế … Tiếp tục đọc

Bình chọn

Đăng tải tại Sword Art Online x MapleStory, Truyện tự viết | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Donate button – Nút Donate

As you can see on the right side, I have added the Donate button. This is completely optional, however, please consider donating if you would like to help me. Thank you for visiting this blog. I do not want to run ads on this … Tiếp tục đọc

Bình chọn

Đăng tải tại annoucement, English, Thông báo | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cookie và Quyền riêng tư

Theo luật của EU, tôi phải nhắc trước cho bạn điều quái gở này. Nếu bạn không muốn cookie, hãy sử dụng adblocker hay một userscript trên greasyfork.net, hãy cài Greasemonkey, Tampermonkey hay NinjaKit hay bất kì trình đọc userscript … Tiếp tục đọc

Bình chọn

Đăng tải tại Thông báo | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cookies & Privacy

According to the EU law, I have to remind you about this shit. If you don’t want cookie, feel free to block it with an adblocker or a script on greasyfork.net, be sure to install Greasemonkey, Tampermonkey or NinjaKit or … Tiếp tục đọc

Bình chọn

Đăng tải tại annoucement, English, Thông báo | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

[Review] When Supernatural Battles Became Commonplace

Khi những yếu tố về sức mạnh thần kì đã chiếm ưu thế trong hầu hết các Anime hiện nay, đặc biệt là Harem, những Anime mang tính chất Slice-of-life (SOL) có thêm một chút thần kì lại càng hiếm … Tiếp tục đọc

Bình chọn

Đăng tải tại Anime 『アニメ』, Manga 『漫画』, Visual Novel 『ビジュアルノベル』, Light Novel 『ライトノベル』, Danh sách AMVL, When Supernatural Battles Became Commonplace 『異能バトルは日常系のなかで』, Đánh giá | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

[Facebook] Đổi tên page theo ý của bạn

Bạn muốn đổi tên page theo ý muốn của bạn, như tag name và có những kí tự như (,.!@#$%^&*(){}[]\/><)? Hãy làm theo hướng dẫn này. Update: Facebook đã đổi cơ chế đổi tên sang duyệt trước khi đổi. Điều … Tiếp tục đọc

Bình chọn

Đăng tải tại Chưa phân loại | Bạn nghĩ gì về bài viết này?